اصول و کاربرد های انرژی های تجدید پذیر

 

هدف از برگزاری دوره:

 انرژیهای تجدیدپذیر از علوم نوپایي است كه به دلیل كاربردهاي وسیع و متنوع آن در پاسخگویي به نیازهاي جامعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به سرعت در حال رشد و استفاده است و در دانشگاهها و مراكز تحقیقاتي آن کشورها مورد توجه خاص میباشد. در کشور ما ایران، به دلیل جدید بودن این فناوری و نیز عزم دولت محترم بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر و تشویق مردم به استفاده از این انرژی ها در مصارف صنعتی، خانگی و غیره سبب میشود که چشم انداز خوبی از بازارکار این رشته در آینده متصور شود. همچنین تنوع منابع و کاربردهای انرژی های تجدیدپذیر اطمینان از داشتن بازارکار خوب در آینده را بیشتر مینماید. برای مثال در شهر فرایبورگ کشور آلمان در راه استفاده از تنها انرژی خورشیدی، حداقل 1200 فرصت شغلی ایجاد شده است. همچنین در سایر انرژیه ای تجدیدپذیر نظیر باد، انرژی امواج دریا، زمینگرمایی، زیستتوده، پیلهای هیدروژنی و غیره و نیز کاربردهای متنوع این انرژیها مثلاً استفاده از انرژی خورشیدی جهت تولید برق )برای مصارف صنعتی، خانگی، حمل و نقل، ماهواره هاو ...(، تولید حرارت )آب گرمکن های خورشیدی، اجاقهای خورشیدی، خشک کنهای خورشیدی، آبشیرینکنها و ... و غیره اطمینان خوبی را از داشتن بازارکار مناسب در آینده فراهم مینماید. لذا با توجه به اهمیت استراتژیك این علوم در عرصه صنعت و فناوري به خصوص چشم انداز 20 ساله پرورش متخصص در آن یك امر ضروري و استراتژیك جهت پاسخ به نیازهاي ملي كشور در زمینه تولید انرژي، ارتقاء محیط زیست، و ... می باشد. هدف اساسي از این دوره تربیت نیروي انساني متخصص، خلاق و صاحب نظري است كه دانش و تجربیات لازم در انجام امور پژوهشي و آموزشي در زمینه هاي مختلف انرژي هاي نوین و تجدیدپذیر را داشته و قادر به تولید دانش فني و كاربرد آن در جنبه هاي مختلف بویژه مهندسي انرژی هاي تجدیدپذیر باشد. علاوه بر این تربیت متخصصین آشنا به مطالب و موضوعات انرژي در راستاي چشم انداز برنامه بیست ساله كشور جهت تامین انرژي مصرفي و دستیابي به بالاترین قله هاي علمي در این زمینه از دیگر اهداف تاسیس این رشته خواهد بود. افرادی که در این دوره شرکت می کنند، می توانند در زمینه هایي همچون تولید برق توسط سلولهاي خورشیدي، استفاده از انرژي گرمایي خورشید در آبگرمكن هاي خورشیدي، اجاق هاي خورشیدي، خشك كن هاي خورشیدي، دستگاههاي آب شیرین كن و غیره، همچنین تولید برق توسط انرژي باد، زمین گرمایي، امواج اقیانوسها و دریاها، زیست توده ها، و ... در مراكز آموزشي و تحقیقاتي- پژوهشي كشور مرتبط با این فناوریها از جمله وزارت نیرو، سازمان انرژیهاي نو ایران (سانا) و شركتهاي وابسته و مرتبط با آن سازمان، صنایع خودكفایي نیروهاي مسلح، صنایع هوا فضا و مراكز تحقیقاتي وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح و شركتهاي خصوصي نظیر شركت فیبر نوري ایران جذب بازار كار شوند.

سرفصل دوره:

 • مقدمه ای بر انرژی های تجدید پذیر
 • ویژگی های منابع انرژی تجدید پذیر
 • فرصت ها و محدودیت ها در بکارگیری منابع انرژی تجدید پذیر
 • نگاهی به وضعیت کنونی منابع انرژی
 • جنبه های حقوقی در زمینه انرژی 
 • آینده انرژی های تجدید پذیر
 • توسعه و اجرای پروژه انرژی های تجدید پذیر
 • بررسی چند نمونه از پروژه های انجام شده در کشورهای مختلف
 • آشنایی با نرم افزار های مرتبط
 • اصول طراحی سیستم های تجدید پذیر
 • انجام یک پروژه از طراحی سیستم های تجدید پذیر 

 مخاطبین دوره:

 • مدیران صنایع
 • مدیران انرژی و تاسیسات صنایع
 • کارشناسان ارشد انرژی، مکانیک، شیمی، ابزاردقیق، برق و محیط زیست
 • کارشناسان تاسیسات ساختمان و صنعت
 • دانشجویان و کارشناسان رشته های مرتبط
 • و کلیه علاقه مندان

شیوه برگزاری دوره:

این دوره به صورت فشرده و در 3 روز پایانی هفته تشکیل می شود. مدت زمان آن 18 ساعت آموزش عملی و تئوری در نظر گرفته شده است. در حین برگزاری دوره اطلاعات بسیار مفیدی داده خواهد شد که به درک عمیق شما از اصول و کاربردهای انرژی های تجدید پذیر  کمک می کند.

تصویر مرتبط با دوره:

 

 

 

 

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

 • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
 • سامانه پیام کوتاه: 02188866956