مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی

 

اهداف دوره تخصصی مدیریت انرژی در تاسیسات:

مدیریت و کارايي انرژي، درک چگونگي مصرف انرژي در تأسيسات و عمليات مي باشد. اقدامات مدیریت انرژي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که نهايتاً منجر به استفاده صحيح و با بازدهي بيشتر انرژي مي شوند. علاوه بر درک اقدامات کلي مدیریت انرژي در تاسيسات و تجهيزات حرارتي، در اين دوره تمرکز بر روي کاربردهاي صنعتي همچون سيستم هاي بخار، بويلرها، کوره ها، مبدل هاي گرمايي و سيستم هاي توليد همزمان مي باشد. مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري دروه، آموز شهاي پايه اي براي مديران انرژي در خصوص مدیریت و کارايي انرژي با تمرکز بر صنايع و ساختمان هاي بزرگ مي باشد. اين دوره علاوه بر توسعه دانش و بينش شرکت کنندگان به موضوعات مهندسي انرژي، به آنان توانايي درک و تحليل فرآيند اندازه گيري و محاسبات کارايي را در کاربردهاي مختلف صنعتي و ساختماني مي دهد و آنها قادر خواهند بود طرح هاي مديريت انرژي را در سیستم های حرارت مرکزی با هدف بهبود کارايي انرژي تهيه نمايند.

سر فصل های این دوره:

• درک کامل و صحيح مفاهيم پايه اي مدیریت و کارايي انرژي
• آشنايي با انواع سوخت ها و فرآيندهاي احتراق آنها
• آشنايي با ويژگي ها و طبقه بندي هاي انواع عايقها و مواد نسوز به همراه کاربردهاي آنها و محاسبات مربوط به انتخاب و ميزان کاهش اتلاف حرارت مربوطه.
• فراگيري روش ها و آزمون هاي جمع آوري داده ها و محاسبات کارايي انرژي در تجهيزاتي همچون بويلرها ، سيستم هاي بخار، کوره ها ، مبدل هاي گرمايي و سيستمهاي توليد همزمان
•سيستم بخار
شامل بررسی قسمت های تولید، توزیع، مصرف و بازگشت کندانس بخار و معرفی فرصت های محتمل برای صرفه جویی انرژی در هر یک از این قسمت ها
•سیستم هوای فشرده
شامل بررسی قسمت های تولید، توزیع، مصرف سیستم هوای فشرده و معرفی فرصت های محتمل برای صرفه جویی انرژی در هر یک از این قسمت ها
•سيستم های خلأ
• الکتروپمپ ها
چیلرهای جذبی و تراکمی
•انرژي الكتريكي و تعرفه هاي برق
• ارزيابي و تجزيه و تحليل کارايي انرژي در تجهيزات فوق الذکر
• آشنايي با فرآيندها و فناور يهاي نوين در تجهيزات فو ق الذکر که کارايي انرژي تجهيزات را بهبود مي دهند.
• آشنايي با سيستم ها و تجهيزات بازيافت اتلاف حرارت و چگونگي توسعه يک سيستم بازيافت اتلاف حرارت

مخاطبان دوره:

مديران انرژي، اعضاي کميته هاي مديريت انرژي، سرپرستان و کارشناسان تأسيسات حرارتي واحدهاي صنعتي و تجاري، دانشجويان و کارشناسان مرتبط با رشته هاي مهندسي انرژي و تأسيسات، کارشناسان شرکت هاي خدمات انرژي

انتظار دانش شركت كنندگان پس از پایان دوره:

- سناريو انرژي
- مميزي و مديريت انرژي در تأسیسات 
- موازنه جرم و انرژي در سیستم های حرارتی
- برنامه ريزي عملي براي انرژي
- نظارت و هدف گذاري انرژي در تأسیسات
- مديريت مالي و مديريت پروژه
- مسائل جهاني محيط زيست
- سوخت ها و احتراق
- بويلرها
- سيستم بخار
- کوره ها
- عايق و مواد نسوز
- بويلرهاي احتراق بستر سيال
- توليد همزمان گرما و توان
- بازيافت تلفات حرارتي

شیوه برگزاری دوره:

این دوره به صورت فشرده و در 3 روز پایانی هفته تشکیل می شود. مدت زمان آن 18 ساعت آموزش عملی و تئوری در نظر گرفته شده است. در حین برگزاری دوره اطلاعات بسیار مفیدی داده خواهد شد که به درک عمیق شما از مدیریت انرژی در تأسیسات حرارتی و برودتی کمک می کند.

تصویر مرتبط با دوره:

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956