دوره تخصصی راهکارهای اجرایی مدیریت انرژی در ساختمان

 

اهداف دوره راهکارهای اجرایی مدیریت انرژی در ساختمان:

مدیریت و کارايي انرژي درک چگونگي مصرف انرژي در تأسيسات و عمليات مي باشد. اقدامات مدیریت انرژي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که نهايتاً منجر به استفاده صحيح و با بازدهي بيشتر انرژي مي شوند. علاوه بر درک شیوه استقرار نظام مدیریت انرژی، در اين دوره تمرکز بر روي کاربردهاي صنعتي نیز وجود دارد. مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري دروه، آموز شهاي پايه اي براي مديران انرژي در خصوص مدیریت و کارايي انرژي با تمرکز بر صنايع و ساختمان هاي بزرگ مي باشد. اين دوره علاوه بر توسعه دانش و بينش شرکت کنندگان به موضوعات مهندسي انرژي، به آنان توانايي درک و تحليل فرآيند اندازه گيري و محاسبات کارايي را در کاربردهاي مختلف صنعتي و ساختماني مي دهد و آنها قادر خواهند بود طرح هاي مديريت انرژي را در سیستم های حرارت مرکزی با هدف بهبود کارايي انرژي تهيه نمايند.

سر فصل های این دوره:

• مقدمه ای بر ممیزی انرژی

• منبع و تعرفه های خدمات انرژی

• تجزیه و تحلیل اقتصادی

• ابزارهای تجزیه و تحلیل

• ممیزی انرژی در سیستم های الکتریکی

• ممیزی انرژی در پوشش ساختمان

• جایگزینی سیستم های تهویه مطبوع ثانویه

• سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی

• سیستم های کنترل مدیریت انرژی

• ارزیابی کارآیی انرژی سیستم های هوای فشرده

• سیستم های ذخیره انرژی حرارتی

• سیستم های تولید همزمان

• سیستم های بازیافت حرارت

• مدیریت آب

• روش های تخمین صرفه جویی انرژی

• بررسی روش های اجرایی کاهش مصرف انرژی در ساختمان

• مطالعه موردی مدیریت و ممیزی انرژی در یک ساختمان نمونه

مخاطبان دوره:

مديران انرژي، اعضاي کميته هاي مديريت انرژي، سرپرستان و کارشناسان واحدهاي صنعتي و تجاري، دانشجويان و کارشناسان مرتبط با رشته هاي مهندسي انرژي و تاسيسات، کارشناسان شرکت هاي خدمات انرژي.

شیوه برگزاری دوره:

اين دوره به صورت فشرده و در سه روز برگزار می شود . در حین برگزاری دوره اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت داده خواهد شد که با ارائه مثال های ملموس و عینی به درک عمیق شما از اجزای تشکیل دهنده سیستم کمک خواهد نمود.

تصویر مرتبط با دوره:

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956