ممیزی انرژی در فن، کمپرسور، سیستم هوای فشرده

 

اهداف دوره ممیزی انرژی در فن، کمپرسور، سیستم هوای فشرده:

مدیریت و کارايي انرژي درک چگونگي مصرف انرژي در تأسيسات و عمليات مي باشد. اقدامات مدیریت انرژي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که نهايتاً منجر به استفاده صحيح و با بازدهي بيشتر انرژي مي شوند. علاوه بر درک شیوه استقرار نظام مدیریت انرژی، در اين دوره تمرکز بر روي کاربردهاي صنعتي نیز وجود دارد. مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري دروه، آموز شهاي پايه اي براي مديران انرژي در خصوص مدیریت و کارايي انرژي با تمرکز بر صنايع و ساختمان هاي بزرگ مي باشد. اين دوره علاوه بر توسعه دانش و بينش شرکت کنندگان به موضوعات مهندسي انرژي، به آنان توانايي درک و تحليل فرآيند اندازه گيري و محاسبات کارايي را در کاربردهاي مختلف صنعتي و ساختماني مي دهد و آنها قادر خواهند بود طرح هاي مديريت انرژي را در سیستم های حرارت مرکزی با هدف بهبود کارايي انرژي تهيه نمايند.

 سر فصل های این دوره:

• انواع فن و دمنده ها و کاربرد آنها

• نحوه محاسبه راندمان فن ها

• ارزیابی کارآیی انرژی در فن و دمنده ها

• چگونگی انتخاب فن و دمنده  مناسب

• استراتژی های کنترل سرعت فن و دمنده ها

• فرصت های صرفه جویی انرژی در فن و دمنده ها

• مطالعه موردی بهینه سازی مصرف فن و دمنده های صنعتی

• انواع سیستم های هوای فشرده

• اجزای سیستم های هوای فشرده

• انواع کمپرسورهای مورد استفاده در سیستم های هوای فشرده

• نشت یابی، میزان سطح نشتی، چک های دوره ای، پیشگیری از نشتی

• راندمان هوادهی کمپرسورها

• حالت عملکرد بهینه سیستم های هوای فشرده

• محاسبه ظرفیت بهینه کمپرسور

• ارزیابی کارآیی انرژی سیستم های هوای فشرده

• فرصت های صرفه جویی انرژی در سیستم های هوای فشرده

• مطالعه موردی بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های هوای فشرده

مخاطبان دوره:

مديران انرژي، اعضاي کميته هاي مديريت انرژي، سرپرستان و کارشناسان واحدهاي صنعتي و تجاري، دانشجويان و کارشناسان مرتبط با رشته هاي مهندسي انرژي و تاسيسات، کارشناسان شرکت هاي خدمات انرژی

شیوه برگزاری دوره:

این دوره به صورت فشرده و در 3 روز پایانی هفته تشکیل می شود. مدت زمان آن 18 ساعت آموزش عملی و تئوری در نظر گرفته شده است. در حین برگزاری دوره اطلاعات بسیار مفیدی داده خواهد شد که به درک عمیق شما از ممیزی انرژی در فن، کمپرسور و سیستم هوای فشرده کمک می کند.

تصاویر مرتبط با دوره:

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956