تبرید چیست؟

    تبرید عبارت است از جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگر (سیال می تواند هوا یا آب و یا هر نوع گاز یا مایع دیگر باشد) . در کلیه سیستمهای تبرید حفظ سرما مستلزم جذب حرارت از موادی با درجه حرارت کمتر و خارج کردن این حرارت به محیطی با درجه حرارت بالاتر می باشد. واحد تبرید در سیستم انگلیسی Btu/hr (British Thermal Unit) است و به هر ۱۲۰۰۰Btu/hr  یک تن تبرید میگویند که عبارت است از سرمایی که یک تن یخ ( ۲۰۰۰پوند) در موقع ذوب در مدت  ۲۴ ساعت ایجاد می نماید.در واحد تبرید SI برابر اسب با KJ/Sec در این صورت هر تن تبرید برابر ۳/۵۱۷ KJ/Sec می شود

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956