خط کندانسور

خط کندانسور
خط بین کندانسور و ریسیور بایستی با دقت طراحی گردد. هرچند، زیاد گرفتن سایز این خط و کوچک گرفتن آن نیز مناسب نمی باشد. اگر سایز را کوچک بگیریم، می تواند باعث برگشت مقداری از مبرد به کندانسور گردد. اگر کندانسور فلودد باشد، ظرفیت کاهش می یابد. این امر باعث افزایش فشار دیسچارج و کاهش راندمان سیستم می گردد و همچنین برق مصرفی کمپرسور افزایش می یابد.
تنها چند نکته وجود دارد که بایستی طراحان در نظر بگیرند:
• سرعت مبرد در خط کندانسور بایستی ۱۰۰ و یا کمتر باشد.
• فاصله بین کندانسور و ریسیور تا حد ممکن بایستی کم باشد.
• کندانسور بایستی بالاتر از ریسیور قرار گیرد.
• اگر چیلر با کندانسور هوا خنک کار کند و ریسیور خط مایع داشته باشد، نصب ریسیور در داخل ساختمان محل مناسبی می باشد. این بدان معنی است که بایستی ریسیور را در برابر هوای سرد محیط در زمانی که چیلر خاموش است، محافظت کنیم و یا می توان شیر یکطرفه بر روی خط مایع نصب کرد.

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956