مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

 

 اهداف برگزاری دوره:

مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان عبارت است از سلسه بایدها و نبایدهای حاکمیتی که به منظور یکسو سازی سیاست های عمرانی و ساخت و ساز کشور به این بخش ابلاغ و بر اجرای آن نظارت می شود. این قوانین در مباحث و موضوعات مختلف مطرح گردیده که مبحث نوزدهم آن موضوع انرژی و صرفه جویی آن در ساختمان سازی می باشد. مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري دروه آموزش مهندسین برای آشنایی با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان بوده و طی آن خواهند توانست نسبت به تهیه چک لیست مبحث نوزدهم و بررسی انرژی مصرفی یک ساختمان بر حسب وات بر متر مربع اقدام نمایند. این بررسی در نهایت منجر به تایید یا عدم تایید یک ساختمان با معیارهای مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان خواهد شد. در ادامه سرفصل های دوره آمده است.

سر فصل های این دوره:

اصول مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان

• منابع و تعرفه های خدمات ارژی در بخش ساختمان و مسکن

• روش های تجزیه و تحلیل های اقتصادی صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان

• روش های تجزیه و تحلیل میزان مصرف و کارایی انرژی در یک ساختمان

• کارایی انرژی در سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان (توصیه های مبحث 19)

• ارزیابی کارایی انرژی در سیستم های الکتریکی ساختمان (توصیه های مبحث 19)

• سیستم های بازیافت حرارت در ساختمان (توصیه های مبحث 19)

• سیستم های تولید همزمان در ساختمان (توصیه های مبحث 19)

• مدیریت آب در ساختمان (توصیه های مبحث 19)

• فهرست کامل فرصت های صرفه جویی انرژی در ساختمان های کشور

• مطالعه موردی اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

• قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت انرژی در بخش ساختمان و مسکن

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (سایر جزئیات)

 مخاطبان دوره:

مديران انرژي، اعضاي کميته هاي مديريت انرژي، سرپرستان و کارشناسان تاسيسات حرارتي واحدهاي صنعتي و تجاري، دانشجويان و کارشناسان مرتبط با رشته هاي مهندسي انرژي و تاسيسات، کارشناسان شرکت هاي خدمات انرژي

انتظار دانش شركت كنندگان پس از پایان دوره:

- سناريو انرژي
- مميزي و مديريت انرژي در تاسیسات 
- موازنه جرم و انرژي در سیستم های حرارتی
- برنامه ريزي عملي براي انرژي
- نظارت و هدفگذاري انرژي در تاسیسات
- مديريت مالي و مديريت پروژه
- مسائل جهاني محيط زيست
- سوخت ها و احتراق
- بويلرها
- سيستم بخار
- کوره ها
- عايق و مواد نسوز
- بويلرهاي احتراق بستر سيال
- توليد همزمان گرما و توان
- بازيافت تلفات حرارتي

شیوه برگزاری دوره:

این دوره به صورت فشرده و در 3 روز پایانی هفته تشکیل می شود. مدت زمان آن 18 ساعت آموزش عملی و تئوری در نظر گرفته شده است. در حین برگزاری دوره اطلاعات بسیار مفیدی داده خواهد شد که به درک عمیق شما از اصول مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان کمک می کند.

تصویر مرتبط با دوره:

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956