دوره آموزشی اصول نظارت و شرح وظایف

 

 

 

هدف از برگزاري دوره:

دوره تخصصی آموزشی برای اصول نظارت و شرح وظایف برای تکنسین فنی در رشته های برق طراحی شده هدف این دره تربیت متخصصین برق در اصول نظارت می باشد.

سرفصل دوره آموزشی: 

 

آشنایی با تجهیزات و سیستم های تاسیسات
 آشنایی با الزامات تاسیسات برقی
آشنایی با اشکالات رایج در اجرای تاسیسات برقی
نقشه خوانی در تاسیسات برقی
اصول نظارت در تاسیسات براساس ایمنی، قوانین نظام مهندسی
فرم ها و چک لیست های مرتبط
آشنایی با متریال مورد استفاده در تاسیسات برقی
نحوه گزارش و گزارش نویسی

مخاطبين دوره آموزشی:شیوه برگزاری دوره آموزشی:

این دوره در سه روز آخر هفته در ۱۸ ساعت برگزار می شود.

 

 

 

 

 

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956