طراحی تاسیسات استخر،سونا، جکوزی

 

 

هدف از برگزاري دوره:
________________________________________

-آشنایی مخاطبان با روند محاسبه و انتخاب صحیح تجهیزات
-طراحی تاسیسات استخر
-طراحی تاسیسات جکوزی
-طراحی تاسیسات حوضچه آب سرد
-طراحی تاسیسات سونا خشک و بخار

 

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:
________________________________________

-مقدمه کلی در خصوص اجرای استخر (پی کنی، بتن ریزی، لوله گذاری و....)
-جانمایی موتورخانه استخر و معماری و فضاهای جانبی
-محاسبات حجم آب استخر متناسب با استانداردهای روز دنیا
-معرفی سیستم های گردش آب استخری و تجهیزات مرتبط
-معرفی سیستم های ضدعفونی براساس استانداردهای روزدنیا (کلر, ازن uv , و...)
-معرفی و بررسی انواع فیلترها(شنی، دیاتومی، کارتریجی) و انتخاب آنها
-محاسبه بارگرمایشی آب استخرها
-انتخاب مبدل های حرارتی (پوسته لوله، صفحه ای)
-معرفی سیستم های گردش آب جکوزی ها و ایرجت ها
-انتخاب مبدل حرارتی جکوزی
-آشنایی با معماری سوناخشک و بخار
-انتخاب تجهیزات سونا
-نحوه انتخاب و طراحی حوضچه آب سرد
-معرفی مراجع استانداردی
-حل پروژه نمونه

 

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:
________________________________________

1-انتخاب و محاسبه تجهیزات
2-طراحی تاسیسات استخرها
3-طراحی تاسیسات جکوزی
4-طراحی تاسیسات سوناخشک و بخار
5-طراحی تاسیسات حوضچه آب سرد

 

مخاطبين دوره:

________________________________________

مشاوران ، طراحان، مجریان ، دانشجویان

 

شیوه برگزاری دوره :

________________________________________

 ویدئو پروژکتور

 

 

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956