دوره سیستم های کنترل بخار (دما ، فشار، سطح)

 

هدف از برگزاري دوره:


در این دوره سعی می گردد تا با بررسی کلی قسمت های مختلف سیستم بخار از دیدگاه عملکردی و اجرائی ،اطلاعات پایه مورد نیاز یک اوپراتور در این سیستم منتقل شود. با افزایش دانش فنی پرسنل مربوط ، علاوه بر پائین آمدن درصد اشتباهات ناشی از کمبود اطلاعات ، راهبری سیستم با درصد ایمنی بیشتر و راندمان بالاتر همراه خواهد بود و ضمن افزایش عمر کاری تجهیزات ، هزینه های بهره برداری نیز تقلیل می یابد. ایجاد اعتماد به نفس در پرسنل جهت مواجهه با مشکلات ناخواسته ، از نتایج حاصل می باشد.

 

سرفصل دوره:


1 سیستم تولید بخار

1-1 بویلرهای تولید بخار و سیستم های کنترل

1-2 TDS و بلودان در بویلرهای بخار

 

سیستم توزیع بخار

2-1 سیکل عمومی بخار وکندانس و اجزاء کلیدی

2-2 نحوه توزیع بخار

2-3 حذف رطوبت و هوا از سیستم توزیع بخار

2-4 ضربه چکش در سیستم های بخار

2-5 ایستگاه ها و شیرهای تقلیل فشار بخار

2-6 شیرهای اطمینان

2-7 شناخت اجمالی شیرهای کنترل

 

3 سیستم برگشت کندانس

3-1 انواع تله های بخار ، نحوه عملکرد و مباحث پیرامون

3-2 متعلقات جانبی در ایستگاه تله بخار

3-3 آشنائی باروش های تست تله های بخار

3-4 مشکلات معمول در تله های بخار

 

4 مباحث جانبی

4-1 انواع اتصالات ، کلاس های کاری ، جنس قطعات

4-2 مشکلات عمده در سیستم های بخار

4-3 انواع شیرآلات در سیستم بخار و آب

4-4 نمونه چک لیست های تجهیزات

4-5 ایمنی 

 

يافته هاي شرکت کنندگان پس از دوره: 


 انتظار می رود پس از پایان دوره شرکت کنندگان با شناخت کلی سیستم بخار ، نکات عملکردی و اجرائی بسیاری را در زمینه : سیستم های تولید و کنترل بخار ، شناخت انواع شیرآلات مورد استفاده در سیستم بخار ، نحوه کار با تله های بخار و چگونگی تست آنها، موارد ایمنی و مشکلات معمول در این سیستم ها بیاموزند که کمک قابل توجهی در زمان بهره برداری از سیستم می نماید.

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956