دوره طراحی سیستم های بخار

 

هدف از برگزاري دوره:


در این دوره سعی می گردد اصول طراحی و محاسبات در قسمتهای تولید ، توزیع و مصرف بخار و نیز در سیستمبرگشت کندانس انتقال یافته و فاکتورهای حائز اهمیت و برجسته مربوط بیان گردد. در این زمینه از دانش نوین فني و تكنولوژي مدرن استفاده خواهد شد تا حداکثر رندمان سیستم در طراحی ملحوظ شود. با بیان شیوه های عملی و حل مسائل نمونه در جلسات ،شرکت کنندگان اعتماد به نفس بیشتری در زمان طراحی سیستم پیدا خواهند نمود . دوره حاضر قابل استفاده جهت طراحان، مهندسين فرايند، مهندسين مشاور و پرسنل مرتبط با سيستم بخارمی باشد.

 

سرفصل دوره:


1- مفاهیم پایه بخار 

1-1 سیکل بخار و کندانس ، اجزاء مهم و کلیدی

1-2 ویژگی و خواص بخار

1-3 واحدهای مهندسی و تبدیل آنها 

1-4 انواع اتصالات ، کلاس های کاری ، جنس قطعات

 

2- تولید بخار

2-1 بویلر های تولید بخار و سیستم های کنترل

2-2 کنترل TDS در بویلرهای بخار

2-3 برون ده بویلر (Steam Rating )

2-4 اندازه گزاری و انتخاب دیگ بخار

2-5 انتخاب فشار کاری تجهیزات ، سیستم و بویلر

 

3- سیستم توزیع بخار

3-1 نحوه توزیع بخار و اندازه گزاری لوله ها (سرعت ، افت فشار )

3-2 حذف رطوبت و هوا از بخار

3-3 تخلیه کندانس در خطوط توزیع بخار ، ضربات چکش

3-4 شیرهای تقلیل فشار و اندازه گزاری

3-5 ایستگاه تقلیل فشار ، انتخاب شیر اطمینان

3-6 انتخاب و اندازه گزاری شیرهای کنترل دما

3-7 عایق کاری

3-8 مفاصل انبساطی در لوله کشی

3-9 محاسبات دی اریتور

 

4- سیستم بازگشت کندانس

4-1 ماهیت خطوط کندانس

4-2 اندازه گزاری سیستم لوله کشی کندانس

4-3 تله های بخار و روش انتخاب آنها

4-4 روش های بهینه سازی و بازیافت انرژی از کندانس

4-5 تانک های کندانس و بلودان

4-6 انتخاب پمپ های الکتریکی کندانس

4-7 معرفی اجمالی پمپ های مکانیکی کندانس

 

5- پروژه نمونه بخار

در پایان با همراهی فراگیران یک نمونه از پروژه بخار به صورت کامل طراحی و محاسبه خواهد شد.

 

يافته هاي شرکت کنندگان پس از دوره: 


 انتظار میرود پس از پایان ، شرکت کنندگان با اطلاع از مفاهیم حاکم بر سیستم بخار و نکات حائز اهمیت و اکتساب روش های محاسبات و جزئیات مربوط ، با در اختیار داشتن رفرنس ها و مدارک فنی بتوانند نسبت به طراحی انواع سیستمهای بخار اقدام نموده و با رعایت نکات لازم در طراحی موجب افزایش بهره وری و راندمان سیستم ، کاهش معقول در هزینه های اولیه و ثانویه ، کاهش مشکلات بهره برداری و افزایش کیفیت و کمیت تولید و فرایندها باشند. 

 

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956