نرم افزار carrier hap همراه تحلیل گزارش ها

 

 

هدف از برگزاري دوره:
________________________________________

-آشنایی هنرجویان با شیوه محاسبه بارسرمایشی و گرمایشی با نرم افزار
-محاسبه بار تجهیزات سرمایشی وگرمایشی همچون

(هواساز،فن کوئل ،ایرواشر،ادیاتور، VRFو...)
-انتخاب ظرفیت تجهیزات مولد گرمایشی و سرمایشی (چیلر، بویلر)

 

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:
________________________________________

-تاریخچه نرم افزار و معرفی هندبوک ، کریر، استاندارد اشری
-روند بررسی محاسبه بار سرمایشی و گرمایشی با محاسبات دستی
-روند انتخاب یک هواساز با سایکرومتریک چارت و در نهایت مقایسه با محاسبات
نرم افزار
-توضیحات در بخش weather
-توضیحات در بخش    schedules,wall,roof,(shads,window,door)) hibraries)
-توضیحات دربخش spaces
-ترفندهای کار با hap
-توضیحات در بخش systems
-توضیحات در بخش plans
-تعریف کردن تجهیزات (هواساز ، فن کوئل,VRF, کولرآبی ، رادیاتور و...)

دربخش systems
-تحلیل گزارش گیری بخش های (plant, systems, spaces, weather )
-تحلیل گزارش های تجهیزات (هواساز, فن کوئل, VRF,کولرآبی )
-حل پروژه نمونه

 

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:
________________________________________

1-محاسبه بارسرمایشی و گرمایشی با نرم افزار
2-تحلیل و پی بردن به صحت و سقم خروجی نرم افزار
3-محاسبه بار تجهیزات (هواساز، فن کوئل، VRL،رادیاتورو ...)
4-انتخاب بار تجهیزات مولد(چیلر، بویلر )

 

مخاطبين دوره:

________________________________________

مشاوران، طراحان، مجریان، دانشجویان

 

شیوهبرگزاری دوره :
________________________________________

به صورت ویدیو پروژکتور+ استفاده از سیستم های کامپیوتری

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956