آبگرمکن دیواری

آبگرمکن گازی دیواری:

این نوع آبگرمکن به دلیل آنکه آبگرم یک خانواده را به صورت لحظه ای تهیه می کند آبگرمکن فوری دیواری نامیده می شود.آبگرمکن فوری با داشتن حجم کم دارای امکانات نصب در نقاط مختلف یک ساختمان می باشد مشروط بر این که برای آن دودکش با قطر مناسب و دریچه ی تهویه برای تامین هوای احتراق پیش بینی شده باشد.
اگر چه بازده ی این آبگرمکن بیشتر و مواد اولیه به کار رفته در ساخت آنها کمتر است .اما از نظر فناوری پیچیده تر می باشد.


طرز کار آبگرمکن گازی دیواری:
آبگرمکن گازی دیواری فاقد مخزن ذخیره است .طرز کار آن بدین صورت است که پس از روشن کردن آن در موقع نیاز و در صورت باز کردن یکی از شیرهای آبگرم آب سرد را به آبگرم تبدیل می کند و تازمانی که شیر مصرفی باز است آبگرم جریان دارد.
آبگرمکن دارای وزن و حجم کمی است.
ساختمان این آبگرمکن داری دو سیستم است.
سیستم آب و سیستم گاز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956