دوره ابزار شناسی

هدف از برگزاري دوره:

 شناخت دقیق ابزار

 سرفصل دوره آموزشی:

INTRDUCTION
HOW TO USE THE PROGRAM MATERIALS
HOW TO USE THE SELF-TACHING FRAMES
WORKBOOK PERIODS
REVIEW WORKBOOK PERIODS

مخاطبين دوره:

 کلیه مهندسان خط، صنعت گران، کارگران واحد های صنعتی، و تمام کسانی که به نوعی با ابزار آلات یسرو کار دارند

شیوه برگزاری دوره:

 این دوره به صورت فشرده در  8 ساعت برگزار می شود.

تصویر مرتبط با دوره:

Image result for ‫ابزار شناسی‬‎

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956