مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در دوره ها:

۱- فرم تکمیل شده ثبت نام
۲-تصویر صفحه اول شناسنامه (و صفحه توضیحات برای شناسنامه های توضیح دار) و هر دو روی کارت ملی
3-یک قطعه عکس رنگی پشت نویسی شده
4- ارائه مدارک مثبته در صورت استفاده از تخفیف های ویژه ثبت نام
5- فیش واریزی یا رسید پرداخت الکترونیکی یا شتابی
6- پرداخت چک به تاریخ تعیین شده در صورت استفاده از روش پرداخت اقساطی

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956