نقشه های اعلام حریق

دستورالعمل طراحي نقشه هاي اعلام حريق بر اساس استاندارد bs5839

1. براساس استاندارد BS 5839 (قسمت اول) حداكثر سطح تحت كنترل در شرايط نرمال براي هر دتكتور حرارتي 50M2 (شعاع 5.3 m) و براي دتكتور دودي اين سطح 100M2 (شعاع 7.5m) باشد كه بايد رعايت گردد.
2. از نظر مداري محل MCP در ابتداي هر زون و قبل از دتكتورهاست.
3. در انتهاي هر زون يك المان با مقاومت ته خط (E.L.R) مطابق با مشخصات تابلو كنترل مركزي نصب گردد.
4. در پاركينگ از دتكتور HR استفاده شود.
5. در انباريها از دتكتور دود استفاده شود.
6. دتكتورهاي انباري و پاركينگ روي يك زون قرار مي‌گيرد و يا از طريق LED تفكيك مي‌شوند.
7. اگر جلو انباريها راهرو وجود داشته باشد مي توان دتكتورها را در راهرو قرارداد .
8. موتورخانه هم به دتكتور دود و هم به دتكتور حرارت نياز دارد مي‌توان به جاي آنها از دتكتور تركيبي استفاده كرد.
9. براي موتورخانه‌هاي بزرگ زون مستقل لازم است.
10. در كنار راههاي خروج از پاركينگ ولابي از جمله در كنار رمپ پاركينگ نصب MCP ضروري است.

11. هر طبقه از ساختمان روي يك زون مستقل قرار مي‌گيرد مگر اينكه مساحت طبقه بيش از 2000 مترمربع يا تعداد دتكتور‌ها بيشتر از 20 عدد (در نوع متعارف) باشد.
12. در پاگرد طبقات (فضاي مشترك در ورودي آپارتمانها) در هر طبقه نياز به دتكتور دودي مي‌باشد (تعداد دتكتور وابسته به ابعاد هال است) اين دتكتورها روي زون طبقه قرار مي‌گيرند.
13. در پاگرد طبقات و لابي نصب MCP نيز ضروري است که شستي راه پله روي زون راه پله قرار مي‌گيرد.
14. در صورتي كه هر طبقه فقط داراي يك واحد آپارتمان باشد رسم LED اجباري نيست ولي اگر بيش از يك آپارتمان در هر طبقه باشد نصب يك LED جلوي درب ورودي هر آپارتمان به منظور تفكيك هر واحد ضروري است.
15. در آشپزخانه از دتكتور HF استفاده شود.

16. آشپزخانه دوم نياز به دتكتور جداگانه دارد (از نوع HF)
17. در هال (سالن) هر آپارتمان نصب دتكتور دود ضروري است.
18. فضاي نشيمن جدا نياز به دتكتور جداگانه دارد (از نوع دودي).
19. داخل هر اتاق خواب نصب يك دتكتور دود الزامي است و لازم است آژير را در فضاي مشترك بين آنها نصب نمود.
20. نصب يك آژير اضافه داخل خوابهاي داراي حمام اختصاصي، الزامي مي‌باشد.

21. در هر طبقه يك كليد MCP مجاور راه پله نصب گردد(پيشنهاد ميشود شستي راه پله به فضاي مجاور آن در قسمت مشاعات به جهت کم شدن آلارمهاي ناخواسته منتقل شود).
22. شستي و دتکتور راه پله زيرزمين بر روي زون زير زمين در نظر گرفته شود. در صورتي که چند زير زمين وجود داشته باشد شستي و دتکتور هر قسمت يرروي زون آن قسمت قرار ميگيرد .
23. در سقف دستگاه پله (سقف خرپشته) نصب يك دتكتور دود ضروري است اين دتكتور روي زون آسانسور قرار مي‌گيرد.
24. در موتورخانه آسانسور نصب دتكتور دودي و حرارتي ضروري است.
25. دتكتور سقف خرپشته و موتورخانه آسانسور داراي يك زون مستقل مي‌باشند.

26. تابلو F.A.C.P مي‌تواند داخل اتاق نگهباني قرار گيرد ولي بايد در معرض ديد و قابل دسترس باشد.
27. در نزديكي تابلو F.A.C.P نصب آژير الزامي است.
28. در نقشه تك خطي اعلام حريق، تغذيه 220VAC و تلفن‌كننده خودكار نشان داده شود.
29. جلو درب ورودي ساختمان در فضاي مشرف به كوچه اصلي يا خيابان يك آژير Out door و يك چراغ چشمك‌زن (Strobe light) نصب و به خط آژير جنرال روي F.A.C.P متصل شود.

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956