خوردگی چیلرهای جذبی

نكته مهم در خوردگی چیلرهای جذبی كه هنوز اغلب از آن چشم پوشي مي شود، مسأله خورنده بودن زياد ليتيوم برومايد است كه ميتواند فلزهايي كه در ساختار چيلر بكار رفته را تخريب نمايد. قبل از بحث در مورد واكنشهاي شيميايي ليتيوم برومايد توجه به دو نكته زير حائز اهميت ميباشد :

۱ . اگر چه اطلاع از واكنشهاي شيميايي ليتيوم برومايد مهم است ولي نگهداري و راهبردي درست چیلرهای جذبی تأثير مستقيم در عملكرد درست و مناسب اينگونه سيستمها دارد. به طور كلي پارامترهاي شيميايي مكمل پارامترهاي مكانيكي هستند.

۲ . دومين نكته خلأ دستگاه ميباشد كه اگر اين خلأ حفظ شود ميتوان خورندگي را به صفر رساند، ولي كوچكترين نفوذ هوا باعث خوردگي و از بين رفتن تدريجي سيستم ميگردد.

تجزیه شیمیایی در مسئله خوردگی چیلرهای جذبی :

براي اينكه بتوان محلول LiBr را به خوبي مورد آزمايش و ارزيابي قرار داد بايد از نفاط مختلف سيستم نمونه برداري نمود. براي مثال ميتوان از ليتيوم برومايد رقيق (بعد از اينكه محلول، بخار آب را جذب كرده و به سمت مولد بخار حركت كند) نمونه بردراي كرد.

از LiBr غليظ نيز ميتوان بعد از اينكه محلول در مولد بخار آب خود را از دست ميدهد و به سمت واحد جاذب حركت ميكند نمونه گرفت يا ممكن است در هنگام تعمير و نگهداري محلول به قسمتهايي از لوله ها انتقال يابد كه از آنها نيز نمونهگيري شود. بهتر آن است كه نمونه برداري با نظارت سازنده دستگاه صورت گيرد تا از لحاظ موقعيت و زمان و شرايط مناسب انتخاب شود.ليتيوم برومايد واكنشهايي شيميايي ناپايداري دارد و اين واكنشها پيوسته در طول ٢٤ ساعت اتفاق ميافتد، حتي زمانيكه عوامل خارجي مانند نفوذ هوا در سيستم وجود نداشته باشد. روشهاي تجزيه ليتيوم برومايد يك آزمايش شيميايي معمولي است، با اين تفاوت كه آزمايشاتي كه بر روي ليتيوم برومايد صورت ميگيرد بايد بسيار دقيقتر و مهمتر از آزمايشاتي باشد كه بر روي آب درون ديگ و يا آب برج خنک کنانجام ميگيرد.

ليتيوم برومايد در يك سيستم بسته كوچك قرار دارد كه تغييرات جزيي در تركيبات شيميايي آب بسيار مهم است. جواب آزمايشات بايد به گونه اي باشد كه موقعيت محلول را بدون بيان مسائل تكنيكي كه فقط براي كاركنان كارآزموده شيمي با معني خواهد بود بيان كند.

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956