اكومولاتور (Accumulator):

سیال ورودی به کمپرسور حتما باید به صورت گاز (بخار) باشد . ورود مایع به کمپرسور باعث ایجاد فشارهای هیدرولیک شده موجب خراب شدن سوپاپهای موجود روی سرسیلندر میگردد . جهت جلوگیری کردن از ورود مایع مبرد به کمپرسور، روی خط مکش قبل از کمپرسور از آکمولاتور استفاده میگردد . از این وسیله بیشتر در چیلرهای زیر صفر (چیلرهایی که دمای آب خروجی از آن کمتر از صفر است) استفاده میشود .
در سیستمهای با شرایط زیر باید اکمولاتور نصب گردد :
الف- سیستم با اختلاف دماهای بالا ( سیستم های با عملکرد نا پیوسته ).
ب- سیستم هایی که مسیر لوله کشی طولانی دارند.
ج- سیستم های با بار اواپراتور پایین.
د- سیستم های معکوس مانند Heat pump و Defrost
پیشنهاد می گردد که :
- در داخل اکمولاتور سرعت جریان مبرد بین 8 m/s تا 12 باشد. در صورت کم بودن سرعت مبرد در مسیرلوله کشی ، احتمال عدم برگشت روغن به کمپرسور وجود دارد.
- ظرفیت اکمولاتور کمتر از 50% حجم مایعی که در سیستم شارژ می شود، نباشد.
- حداکثر افت فشار در اکمولاتور از .3 Psiتجاوز نکند.
- اکمولاتور در خط مکش به صورت عمودی وتا حد امکان در سطح کمپرسور و نزدیک به آن نصب گردد.
- برای جلوگیری از تشکیل برفک ، اکمولاتور عایق شود.
انواع اکمولاتور از لحاظ کاربری :
الف- اکمولاتور بدون مبدل گرمایی، که معمولا برای سیستم هایی که 2 الی 3 درجه زیر صفر هستند به کار برده می شود.
ب- اکمولاتور با مبدل گرمایی ، که برای سیستم هایی که 15 درجه یا بیشتر زیر صفر هستند ( کمتر از15 - درجه سانتیگراد) به کار برده می شود.

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956