دوره مدیریت کنترل و کاهش ضایعات

  

هدف از برگزاري دوره:


کنترل کیفیت و کاهش ضایعات از دیدگاه هزینه های کیفیت

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:


مروری بر تاریخچه کیفیت
کنتری کیفیت
ابزارهای کیفیت
کنترل و کاهش ضایعات

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


توانایی کنترل و کاهش ضایعات

مخاطبين دوره:


پرسنل شاغل در صنعت
داروسازانی که قصد ورود به صنعت را دارند
مدیران عامل
کارشناسان و مسئولین فنی دارویی و کارخانجات داروسازی
آزمایشگاه کنترل کیفیت
واحد تحقیق و توسعه

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز آموزشی در پایان هفته برگزار می گردد.

 

 

 

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956