دوره مدیریت کنترل و کاهش ضایعات

  

هدف از برگزاري دوره:


کنترل کیفیت و کاهش ضایعات از دیدگاه هزینه های کیفیت

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:


مروری بر تاریخچه کیفیت
کنتری کیفیت
ابزارهای کیفیت
کنترل و کاهش ضایعات

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


توانایی کنترل و کاهش ضایعات

مخاطبين دوره:


پرسنل شاغل در صنعت
داروسازانی که قصد ورود به صنعت را دارند
مدیران عامل
کارشناسان و مسئولین فنی دارویی و کارخانجات داروسازی
آزمایشگاه کنترل کیفیت
واحد تحقیق و توسعه

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز آموزشی در پایان هفته برگزار می گردد.

 

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956