دوره مدیریت مستندات در شرکت های داروسازی

 

هدف از برگزاري دوره:


آشنایی با مدیریت مستندات در شرکت های داروسازی

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:


بازرسی از واحد یا مرکز اسناد و مستندات
سیستم توضیع مستندات و جمع آوری مستندات قدیم
هرم مستندات در شرکت های داروسازی
نقش مدیریت کیفیت و مسئول فنی با مرکز اسناد
اصولی که در تهیه و نگارش sop باید لحاظ نمود

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


توانایی تهیه و نگارش sop
بازرسی از واحد یا مرکز اسناد و مستندات

مخاطبين دوره:


پرسنل شاغل در صنعت
داروسازانی که قصد ورود به صنعت را دارند
مدیران عامل
کارشناسان و مسئولین فنی دارویی و کارخانجات داروسازی
آزمایشگاه کنترل کیفیت
واحد تحقیق و توسعه

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز آموزشی در پایان هفته برگزار می گردد.

 

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956