دوره معتبرسازی عملیات تمیزکاری در صنایع دارویی

 

هدف از برگزاري دوره:


آشنایی با نحوه معتبرسازی عملیات تمیزکاری در صنایع داروسازی

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:


مفاهیم پایه در معتبرسازی و رابطه جامع برنامه معتبر سازی vmp و معتبرسازی تمیز کاری
کارگاه عملی برای معتبرسازی تمیزکاری و ارائه نقضه راه
اعضاء تیم معتبر سازی تمیزکاری
روش های آنالیز دترجنت ها در آب آبکشی
خط مشی تمیزکاری در شرکت و ارئه نمونه

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


پایش روتین عملیات تمیزکاری

نمونه sop روش سواب
نحوه محاسبه حداکثر قابل انتقال

مخاطبين دوره:


پرسنل شاغل در صنعت
داروسازانی که قصد ورود به صنعت را دارند
مدیران عامل
کارشناسان و مسئولین فنی دارویی و کارخانجات داروسازی
آزمایشگاه کنترل کیفیت
واحد تحقیق و توسعه

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز آموزشی در پایان هفته برگزار می گردد.

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956