• دوره تخصصی برق صنعتی

  15، 16 و 17 شهریور ماه 96
  آموزش به صورت کاملا کاربردی
  توسط اساتید مجرب

  مطالعه بیشتر

 • دوره راهبری چیلر تراکمی

  10،19,18 و شهریور ماه 96
  9ه صورت کاملا کاربردی و عملی
  به مدت 18 ساعت آموزشی

  مطالعه بیشتر

 • دوره تخصصی بویلر و مشعل

  9، 8 و10 شهریور ماه 96
  به صورت کاملا کاربردی و عملی
  به مدت 18 ساعت آموزشی

  مطالعه بیشتر

 • دوره نگهداری چیلر جذبی

  1، 2و3 شهریور ماه 96
  به صورت کاملا کاربردی و عملی
  به مدت 18 ساعت آموزشی

  مطالعه بیشتر

 • دوره نرم افزار انرژی پلاس

  23شهریور ماه 96
  به صورت کاملا کاربردی و عملی
  به مدت 24 ساعت آموزشی

  مطالعه بیشتر

 • آموزش کولرگازی و اسپلیت

  18و19و 20 شهریور ماه 1396
  دوره تخصصی آموزش کولر گازی و اسپلیت
  تحت نظر استاد مجرب با مدرک معتبر

  مطالعه بیشتر

 • تضمین کیفیت آموزشی

  ما به عنوان امین و خدمتگزار شما کیفیت آموزش دوره ها را برایتان تضمین می کنیم. اگر به دلایلی شما هیچ نکته مثبتی در دوره ما ندیدید شهریه پرداختی عودت می شود. ماموریت ما کیفیت مطلوب و رضایتمندی مخاطبان بوده و ارزش آن از هر چیزی برای ما بالاتر است.

  فرم ثبت نام قطعی دوره ها

دوره آموزش اصول طراحی اکتشاف معادن در صنعت سيمان

 

عنوان دوره:
اصول طراحی اکتشاف معادن در صنعت سيمان ( سنگ آهک، مارل )

اهداف دوره :
 آشنايی با کليه مراحل اکتشاف معادن در صنعت سيمان

سرفصل های آموزشی دوره:
1. اکتشافات مقدماتی
2. بررسی های اوليه مواد و مطالعات کتابخانه ای
3. اخذ اسناد و مدارک فنی از سازمانها و ادارات دولتی و نقشه های زمين شناسی
4. تجزيه و تحليل مدارک و نقشه ها و شناسايی مناطق مستعد و تهيه برنامه تحليلی، پيبويی
5. بازديد از منطقه و تهيه گزارشات اوليه از مطالعات کتابخانه ای
6. اعلام محدوه مورد مطالعه از طرف کارفرما و تهيه عکس ها و نقشه های با مقياس1000/1
7. برداشت شيميايی و زمين شناسی و نمونه گيری های سطحی
8. انجام آزمايشات و مطالعات مختلف 
9. تجزيه و تحليل اوليه داده های صحرايی و نتايج آزمايشات انجام شده
10. بررسی و اولويت بندی بخشهای مختلف ذخيره و ارزيابی مناطق مستعد در اکتشافات تفضيلی و تفکيکی
11. اکتشافات تفضيلی، تکميلی
12. تهيه نقشه های توپوگرافی و زمين شناسی 1:1000 از محدوده انتخاب شده
13. طراحی شبکه دهانه های اکتشافی و تهيه دستورالعم نمونه گيری و اجرای آن
14. پياده کردن رئوس اکتشافات بر روی زمين و بررسی راههای دسترسی به نقاط تعيين شده
15. راه سازی و آماده سازی جهت حفاری های سطحی و عمقی در نقاط طراحی شده
16. نمونه برداری از مغز ها و چاهک ها و برداشت زمين شناسی ذخيره در عمق
17. تجزيه و تحليل اوليه نمونه ها و انجام آزمايشات و مطالعات آزمايشگاهی نمونه ها
18. بررسی دقت و صحت نتايج آزمايشگاهی و تجزيه و تحليل نتايج
19. تهيه نقشه ژئو شيميايی و انجام آزمايشات محاسبات سيمان سازی
20. تعيين بلوکهای مناسب و بلوک بندی ذخاير و نهايتا برآورد کيفيت و کميت ذخيره
21. تهيه گزارشات نهايی مطالعات ژئو شيميايی اکتشافات تفضيلی، تکميلی

مخاطبين دوره:

کارشناسان و تکنسين های بخش معدن و تنظيم مواد

مدت دوره:

دو روز

ارتباط با ما از روش های زیر:

 • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
 • سامانه پیام کوتاه: 02188866956