دوره آموزشی مبانی طراحی و برنامه ريزی ذخاير معدن در صنعت سيمان

 

عنوان دوره:
مبانی طراحی و برنامه ريزی بهره برداری ذخاير معدن در صنعت سيمان

اهداف دوره :

1. آشنايی با تاريخچه بهره برداری از معادن در صنعت سيمان
2. آشنايی با گونه های عمليات استخراج معادن
3. معرفی انواع شاخص های بهره برداری معادن روباز

سرفصل های آموزشی دوره:
1. مقدمه
2. آحاد چهارگانه عمليات استخراج
3. عمليات چالزنی و حفاری
 عوامل موثر بر حفاری، انواع ماشين آلات چالزنی، محاسبات چالزنی و حفاری، برآورد تعداد ماشين چالزنی
4. آتشکاری
 مکانيسم انفجار درچال، ايمنی و صدمات آتشکاری، طراحی و آتشکاری، آرايش چالهای معدن سطحی، مواد ناريه مصرفی ( آنفو، ديناميت، چاشنی )
5. بارگيری و باربری در معادن
 عوامل موثر بر انتخاب ماشين آلات، برآورد ماشين آلات باربری، برآورد ماشين آلات بارگيری، برآورد تعداد بولدوزر
6. راهسازی
 موقعيت مسير راه
 مختصات جاده
7. معرفی شاخص های بهره برداری معادن روباز
 شاخص های حفاری
 شاخص های آتشباری
 شاخص های تراب

مخاطبين دوره:
کارشناسان و تکنسين های بخش معدن و تنظيم مواد

مدت دوره:

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956