پارامترهای مهم در بهره برداری کوره دوار سيمان

 

عنوان دوره:
پارامتر های مهم در بهره برداری از کوره های دوار و چرخه ترکيبات فرار 

اهداف دوره:
1. آشنايی با اصول راهبری در کوره دوار سيمان
2. بررسی تاثير پارامترهای مهم بهره برداری در راهبری کوره دوار
3. افزايش سطح توانايی علمی و عملی مهندسان بهره برداری و اپراتورهای کوره در راهبری يکنواخت فرايند تو.ليد
4. آشنائی با مکانيسم ايجاد چرخه ترکيبات فرار در سيستم پخت، ترکيبات چرخه ای، فراريت عناصر چرخه ای و ميل ترکيبی عناصر چرخه ای

سرفصل های دوره:

1. پارامترهای موثر بر فرايند توليد سيمان
2. پارامترهای مواد و کنترل کيفی موثر بر فرايند توليد
3. پارامترهای موثر بر قابليت پخت پذيری مواد در کوره
4. اصول راهبری در کوره
5. پارامترهای کنترل کيفی و اهميت آن در راهبری کوره
6. اهميت جلوگيری از داغ پزی
7. آهک آزاد، وزن ليتری و نحوه کنترل فرايند پخت با استفاده از آهک آزاد
8. مکانيسم ايجاد پديده چرخه ترکيبات فرار
9. ترکيبات چرخه ای در سيستم کوره
10. ورود ترکيبات چرخه ای
11. خروجی های ترکيبات چرخه ای
12. فراريت عناصر چرخه ای
13. نسبت آلکالی به سولفات
14. اثر عناصر چرخه ای بر راهبری کوره
15. روشهای جلوگيری از تشکيل رسوبات مزاحم

مخاطبين دوره:
مديران، کارشناسان و تکنيسين های سيستم پخت

مدت دوره:

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956