تکنولوژی های اختلاط و همگن سازی مواد اوليه در صنعت سيمان

 

عنوان دوره:
تکنولوژی های اختلاط و همگن سازی مواد اوليه در صنعت سيمان

اهداف دوره:
1. ارائه اطلاعات مفيد و کاربردی در زمينه تکنولوژی های اختلاط و همگن سازی مواد اوليه در فرايند توليدسيمان
2. آموزش کاربردی پرسنل کارخانجات بمنظور بهره ری بيشتر
3. برطرف کردن مشکلات کيفی و کمی کارخانجات سيمان در جهت کاستن از هزينه های عملياتی
4. آگاهی ازنقش با اهميت يکنواختی شيميايی خوراک کوره در ميزان پيشرفت واکنش های فرايند پخت و تاثير نوسانات شيميايی غير مجاز در افت کيفی و کمی توليد و افزايش هزينه های عملياتی
5. آشنايی با تکنولوژی های اختلاط و همگن سازی و نحوه ارزيابی راندمان اختلاط و همگن سازی
اطلاع ازنحوه صحيح تنظيم مواد خام و جلوگيری از بروز نوسانات مضر در خوراک

سرفصل های دوره:
خلاصه ای از سيمان و فرايند توليد آن
عوامل موثر بر سنتيک واکنش های فاز جامد و ضرورت ايجاد يکنواختی شيميايی در خوراک کوره
خسارات و عواقب ناشی از نوسانات شيميايی غير مجاز در خوراک کوره
انواع نوسانات شيميايی موجود در مواد اوليه و عمليات های اختلاط و همگن سازی مواد در صنعت سيمان
اصول نمونه برداری و ضرورت اندازه گيری و ارزيابی نوسانات شيميايی
معدن کاری گزينشی و اختلاط مواد اوليه اصلی از مرحله خردکردن
نحوه اختلاط مقدماتی مواد در بستر های اختلاط
ارزيابی عملکرد بستر در اختلاط مقدماتی مواد و عوامل موثر بر راندمان اختلاط
انواع روشهای انباشت و برداشت مواد در بسترهای اختلاط
انواع بسترهای اختلاط و مزايا و معايب هرکدام
ايستگاه نمونه بردای
تقسيم بندی انواع سيلوهای مواد محمول در صنعت سيمان
مکانيسم عمل اختلاط و همگن سازی مواد در سيلوها
انواع نوسانات شيميايی موجود در خوراک کوره
ارزيابی نوسانات شيميايی موجود در خوراک کوره
ارزيابی راندمان سيلو ها در حذف نوساناتشيميايی
اهميت تنظيم صحيح مخلوط مواد خام و نقش ازمايشگاه در جلوگيری از بروز نوسانات غيرمجاز در خوراک کوره
مشکلات بهره برداری از سيلوهای مواد شامل
v مشکلات ناشی از رطوبت، مشکلات ناشی از هوا دهی و توقفات طولانی مدت

مخاطبان دوره:

مديران، کارشناسان و تکنيسين های دپارتمانهای مختلف بهره برداری

مدت دوره:

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956