روش کنترل دور موتور های الکتريکی

 

عنوان دوره:

روشهای کنترل دور موتور های الکتريکی

اهداف دوره :

آشنايی با موتور های الکتريکی AC و DC، دلايل استفاده و انواع راه انداز های آنها

سرفصل های دوره:

1. مشخصه موتورهای الکتريکی DC 
2. انواع راه اندازها و کنترل های موتورهای DC
3. دلايل استفاده از راه انداز و کنترل های DC 
4. مشخصه موتورهای الکتريکی AC
5. انواع راه اندازها و کنترل های موتورهای AC
6. دلايل استفاده از راه انداز و کنترل های AC

مخاطبين دوره:

مديران، کارشناسان و تکنيسين های بخش نگهداری و تعميرات، مديران فنی

مدت دوره:

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956