نگهداری و تعمير موتور های الکتريکی

 

عنوان دوره:

نگهداری و تعمير موتور های الکتريکی

اهداف دوره :

1. آشنايی با ساختار انواع موتور های الکتريکی، نگهداری و تعمير آنها
2. آموزش عملی پرسنل

سرفصل های دوره:

1. ساختار موتور های الکتريکی
 ساختار موتور های الکتريکی DC 
 ساختار موتور های الکتريکی AC
2. نحوه نگهداری موتور های الکتريکی
 نگهداری مکانيکی موتورهای DC و AC
 نگهداری الکتريکی موتورهای DC و AC
3. تعميرات موتور های الکتريکی
 تعميرات مکانيکی موتورهای DC و AC
 تعميرات الکتريکی موتورهای DC و AC

مخاطبين دوره:

مديران، کارشناسان و تکنيسين های بخش نگهداری و تعميرات، مديران فنی

مدت دوره:

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956