آشنايی با پمپ ها و عملکرد آنها

عنوان دوره:

آشنايی با پمپ ها و عملکرد آنها

اهداف دوره:

1. آشنايی با عملکرد و شيوه های صحيح نگهداری جهت افزايش بهره وری صنايع سيمان
2. آشنايی با عملکرد و شيوه های صحيح نگهداری از پمپها

سرفصل های دوره:

1. پمپ و انتخاب آن
2. پمپاژ مايعات با ويسکوزيته زياد 
3. انواع پمپ ها و عملکرد آنها
4. پمپ های مورد استفاده در صنعت سيمان
5. عوامل موثر بر راندمان پمپها
6. روشهای نگهداری پمپ ها

مخاطبين دوره:

مديران، کارشناسان و تکنيسين های بخش نگهداری و تعميرات، مديران فنی

مدت دوره:

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956