اصول تنظیم مواد خام در صنایع سیمان

 

هدف از برگزاري دوره:

________________________________________

1. اطلاع از اهمیت تنظیم صحیح مخلوط مواد خام سیمان و نقش آن در کاهش هزینه تمام شده سیمان و افزایش کیفیت محصول
2. آشنایی با عوامل موثر بر قابلیت پخت مخلوط مواد خام شامل : ترکیب شیمیایی، ترکیب مینرالی، توزیع دانه بندی و یکنواختی شیمیایی و همچنین نحوه کنترل و تنظیم آنها
3. آگاهی از محاسبات تنظیم ترکیب شیمیایی مخلوط مواد خام و نکات کاربردی مرتبط
4. اطلاع از نحوه ارزیابی کیفی کلینکر و اشکالات ناشی از عدم تنظیم صحیح مخلوط مواد خام
5. و در مجموع آموزش کاربردی پرسنل بمنظور بهره وری بیشتر

 

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:
________________________________________

1. آشنایی مقدماتی با فازهای اصلی سیمان
2. اکسید های اصلی، فرعی، و جزئی سیمان
3. انواع مواد معدنی طبیعی و مواد مناسب در تولید سیمان
4. تقسیم بندی مواد خام سیمان
5. مشخصات واکنش های فاز جامد و ضرورت پودر کردن و یکنواخت سازی مخلوط مواد خام
6. مهمترین عوامل موثر بر قابلیت پخت مواد ( ترکیب شیمیایی، ترکیب مینرالی، یکنواختی، و توزیع دانه بندی)
7. تاثیرات ترکیبات فرعی و جزئی بر فرایند پخت و خواص سیمان
8. سلامتی سیمان و عوامل عدم سلامتی ( آهک آزاد، پریکلاز، گچ )
9. پارامترهای تنظیم ترکیب شیمیایی و نسبت وزنی مواد خام به کلینکر
10. محاسبات تنظیم مخلوط مواد خام سیمان
11. تحولات فیزیکی، شیمیایی، و مینرالی مواد در فرایند پخت
12. واکنش تشکیل آلیت و روش های تسریع آن
13. اهمیت دمای ظهور، مقدار، و خواص فاز مذاب بر فرایند پخت و خواص سیمان
14. تغییر مقداری مینرال ها در سیستم پخت با دما
15. مروری بر مهمترین خواص فازهای اصلی سیمان
16. روش های نظری و آزمایشگاهی تعیین ترکیب فازی کلینکر و سیمان

 

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:
________________________________________

تنظیم صحیح مخلوط مواد خام سیمان و نقش آن در کاهش هزینه تمام شده سیمان و افزایش کیفیت محصول
آگاهی از نحوه ارزیابی کیفی کلینکر و اشکالات ناشی از عدم تنظیم صحیح مخلوط مواد خام
عوامل موثر بر قابلیت پخت مخلوط مواد خام

 

مخاطبين دوره:

________________________________________

 مدیران، کارشناسان و تکنسین های بهره برداری

 

مدت دوره :

________________________________________

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956