دوره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران

 

هدف از برگزاري دوره: 


آشنایی فراگیران با جنبه های مختلف بررسی صورتهای مالی بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و کاربردهای هدفمند این بررسی هاو دستیابی به دانش فنی و اجرایی و نیز ابزارهای عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک بانک یا موسسه اعتباری ایرانی

رئوس مطالب و سرفصل دوره:


1- آشنایی با ساختار صورتهای مالی اساسی در بانک های شاغل در ایران
2- روش های متداول برای بررسی صورتهای مالی
3- معرفی ابزارهای تجزیه و تحلیل چند جانبۀ صورتهای مالی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


دستیابی به دانش فنی و اجرایی و نیز ابزارهای عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک بانک یا موسسه اعتباری ایرانی

مخاطبين دوره:


1- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری
2- مدیران امورمالی, روسای حسابداری کل و معاونین آنها
3- روساء و معاونین کلیه شعب بانکها و موسسات اعتباری
4- کارشناسان امورمالی بانک ها و موسسات اعتباری

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز آموزشی کامل در پایان هفته برگزار می گردد.

 

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956