دوره آشنايي با اسناد مالي تعهد آور

 

هدف از برگزاري دوره:


آشنايي با مقررات حاكم بر اسناد مالي و تعهد آور

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:


 آشنايي با مقررات حاكم بر سفته
آشنايي با مقررات حاكم بر برات

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


تسلط بر مقررات حاكم بر سفته
تسلر بر مقررات حاكم بر برات

مخاطبين دوره:


کارشناسان حقوقی
مدیران و کارشناسان بازرگانی
کارشناسان سازمان بورس، شرکت بورس اوراق بهادار
مدیران و کارشناسان شرکت‌های کارگزاری
مدیران و کارشناسان واحد حقوقی و انعقاد قرارداد
دانشجویان رشته های مدیریت، بازرگانی و اقتصاد

شیوه برگزاری دوره :


به صورت دو روز متوالی در پایان هفته برگزار می گردد.

 

 

 

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956