دوره اکسل مقدماتی

 

هدف از برگزاري دوره:


در این دروه شما ده ها تجربه کاربردی را خواهید آموخت، تجربیاتی که از مشاوره‌های گوناگون و سال‌ها تدریس حرفه‌ای اکسل برای شما برگزیده‌ایم . اصول طراحی یک فایل در اکسل از جمله موارد کلیدی این دوره است تا کاربران اکسل بتوانند نیازهای کسب و کار سازمانشان را در اکسل پیاده سازی کنند.

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:


1-1معرفی نرم افزار EXCEL
1-2 بازکردن برنامه وایجاد فایل
1-3 آشنایی با محیط کاریEXCEL
1-4 بستن فایل
1-5 مفاهیم اصل
1-6 انتخاب ها
1-7 حذف و اضافه کردن سطرها و ستون ها
1-8 تغییر عرض ستون ها وارتفاع سطرها
1-9 مخفی کردن ستون و ردیف
1-10 ثابت کردن ستون و ردیف
1-11 انتقال مکان نما به کمک کلیدهای میانبر
1-12تغییر جهت کلید Enter
1-13 مخفی کردن عنوان ستون ها،شماره سطرها وخطوط سلول ها
1-14 تغییر رنگ خطوط سلول ها
1-15 تغییر جهت کاربرگ
1-16 فارسی کردن اعداد
فصل دوم ورود و ویرایش اطلاعات
2-1 انواع داده ها
2-2 وارد کردن داده درسلول
2-3 ویرایش محتویات سلول
2-4 پاک کردن محتویات سلول
2-5 فرامینundo و redo
2-6 جستجوی داده ها
2-7 جایگزینی داده ها
2-8 بازکردن فایل موجود
2-9 ذخیره کردن فایل
2-10 مدیریت کاربرگ ها
2-11استفاده از ابزارکوچک نمایی و بزرگ نمایی
2-12 مرتب کردن اطلاعات
2-13 کپی و انتقال محتویات
2-14 استفاده از Auto Fill برای کپی کردن محتویات
2-15 تغییرات فونت
2-16 تایپ توان واندیس
2-17 کشیدن خط روی محتویات سلول
2-18 کپی کردن فرمت سلول
2-19 پوشش متن
2-20 ترازبندی و چرخش محتویات سلول
2-21 ادغام سلول ها
2-22 کادر بندی
2-23 حذف محتویات وفرمت
فصل سوم – محاسبات دراکسل
3-1 مفاهیم
3-2 استفاده از آدرس سلول ها در فرمول
3-3 آدرس نسبی و مطلق
3-4 مطلق کردن آدرس سلول
3-5 استفاده از توابع
3-6 معرفی چند تابع excel
3-7 وابسته کردن یک سلول به سلول دیگر
فصل چهارم: فرمت داده ها
4-1 مفاهیم
فصل پنجم-خطاها
5-1 مفاهیم
5-2خطای NAME#
5-3 خطای DIV/O #
5-4 خطای VALUE #
5-5 خطای N/A #
5-6 خطای REF! #
5-7 خطای NULL#
5-8 خطای ####
فصل ششم:چاپ در نرم افزار اکسل
6-1 مفاهیم
6-2 نمایش خطوی سلول ها، عنوان ستون هاو شماره ردیف ها در چاپ
6-3 تنظیم حاشیه ، اندازه و جهت کاغذ
6-4 تعیین مقیاس چاپ
6-5 سرصفحه وپاصفحه
6-6 تکرار ردیف وستون هنگام چاپ
6-7 تنظیمات چاپ
6-8 غلط یاب املایی
فصل هفتم :نمودار
7-1 مفاهیم
7-2 رسم نمودار
7-3 تغییر سبک ونوع نمودار
7-4 انتقال نمودار
7-5 عنوان نمودار
7-6 برچسب نمودار
7-7 تغییر رنگ اجزای نمودار
7-8 تغییرات فونت نمودار
7-9 عنوان محورهای نمودار
7-10 راهنمای نمودار
7-11 تغییر نام سری Legend
7-12 چرخش مقادیر محورها
7-13 تغییر مقیاس مقادیر نمودار
فصل هشتم : تنظیمات پیش فرض
8-1 ذخیره فایل با فرمت های مختلف
8-2 تنظیم اطلاعات کاربر
8-3 مکان پیش فرض ذخیره فایل ها
8-4 اضافه و حذف دکمه های نوارابزار دسترسی سریع
8-5 مخفی کردن ریبون ها
8-6 استفاده ازHelp

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


تسلط بر اصول فرمول نویسی
تسلط برابزارهای عمومی اکسل
شناخت توابع کلیدی اکسل

مخاطبين دوره:


دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، اعضا هیات علمی و محققان و ...

شیوه برگزاری دوره :


به صورت سه روز متوالی در پایان هفته برگزار می گردد.

 

 

 

 

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956