دوره حسابداری قراردادهای بلند مدت(پیمانکاری)

 

هدف از برگزاري دوره:


بیان تعاريف,‌ اصول و مفاهيم پيمان در حسابداري پيمانکاري

رئوس مطالب و سرفصل دوره:


تبيين استاندارد حسابداري پيمان هاي بلند مدت
روش شناسائي درآمد درصد پيشرفت کار و کار تکميل شده
حسابداري پيمانکاري به روش درصد پيشرفت کار و کارتکميل شده (دفاترپيمانکار)
حسابداري پيمانکاري در دفاتر کارفرما به روش درصد پيشرفت کار و کارتکميل شده
تغيير در برآوردها
ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ انعکاس‌ مبلغ‌ قابل‌ بازيافت‌ پيمان ها
افشاء رويه هاي حسابداري پيمانکاري در صورت هاي مالي

 مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


حسابداري پيمانکاري به روش درصد پيشرفت کار و کارتکميل شده (دفاترپيمانکار)
حسابداري پيمانکاري در دفاتر کارفرما به روش درصد پيشرفت کار و کارتکميل شده

 مخاطبين دوره:


ویژه مديران ارشد و مياني سازمانها، موسسات دولتی و خصوصی، مشاوران، كارشناسان، محققين، دانشجويان و مراکز تحقيقاتی و پژوهشی مي‎باشد.

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956