دوره هوش هيجاني و كاربرد آن در سازمان و مديريت

هدف از برگزاري دوره:

________________________________________
آشنایی فراگيران با تعاريف هوش و انواع آن و مفاهيم هوش هيجاني و کاربرد سازمانی آن براي كاركنان و مديران و رهبران سازماني.

 

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:
________________________________________
• مفهوم هوش
• طبقه بندي انواع هوش
• تاريخچه پرداختن به هوش
• هيجان از ديدگاه روانشناسي (ريشه ها و پيامدها)
• هوش هيجاني (عاطفي/احساسي/اجتماعي)
• ويژگيهاي افراد داراي هوش هيجاني
• تفاوت IQ و EQ
• قلمرو هوش هيجاني
• كاربرد هوش هيجاني
• ايجاد مهارت ها (توسعه هوش هيجاني)
• استفاده از هوش هيجاني در محيط كار
• ارزيابي هوش هيجاني
• هوش هيجاني و رهبري
• هوش هيجاني و اثر بخشي سازمان

 

مهارت های اکتسابی پس از طی دوره:
________________________________________
فراگيران پس از پايان دوره با درك درست از مفهوم هوش، انواع و تفاوت‌هاي ميان آن‌ها مفهوم هوش هيجاني را درك و بيان نموده و ضمن علاقمندي و گرايش به تقويت هوش هيجاني در خود به كاربرد آن در زندگي شخصي و اجتماعي مصمم خواهند شد.

 

شیوه برگزاری دوره :
________________________________________

- سخنراني
- بحث گروهي

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956