دوره تيم‌سازي و كار تيمي

 

هدف از برگزاري دوره:
________________________________________
آشنایی عمیق فراگيران با مفاهیم علمی تیم، تیم سازی و نقش و بکارگیری مدیریت کار تیمی در شركت‌ها و فعالیت‌های جمعی برای تحقق اهداف و توسعه ی بهره‌وری منابع مادی و انسانی سازمان.

 

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:
________________________________________
• مفاهیم اولیه تیم و کار تیمی
• تعاریف تیم و گروه
• انواع تیم و گروه و تفاوت های آنها
• نظریه های اندیشمندان
• اصول و ضوابط کار تیمی
• آفات کار تیمی
• موفقیت و ناکامی کار گروهی و تیمی
• توانمندی، توانمندسازی و مشارکت در تیم و گروه
• تصمیم گیری گروهی و تیمی
• ارتباطات و تعاملات درون گروهی و درون تیمی
• تغییر، پویایی و خلاقیت گروه و تیم
• هدایت و رهبری گروه و تیم
• اعتماد سازی در گروه و تیم
• کارایی، اثر بخشی و بهره وری گروه و تیم
• هوش هیجانی و موفقیت و عملکرد تیم و گروه
• هفده اصل کار تیمی ماکسول

 

مهارت های اکتسابی پس از طی دوره:
________________________________________
فراگيران پس از پايان دوره با دركي درست از مفاهیم فعالیت‌های تیمی، گروهی و جمعی و شناخت تفاوت‌هاي آنها، توانایی تشخیص نیازهای کاری و تصمیم گیری درباره‌ی نحوه‌ی سازماندهی نیروها برای تشکیل و همکاری‌های تیمی و یا گروهی را شناخته و با درک چگونگی اداره‌ی تیم‌ها و گروه‌ها امکان تیم‌سازی و هدایت بهینه نیروی انسانی را در سازمان‌ها و فعالیت‌های جمعی بدست خواهند آورد.

 

مخاطبين دوره:
________________________________________
- صاحبان صنايع و كسب و كار
- شاغلين در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات خدماتي، توليدي و توزيعي

 

شیوه برگزاری دوره :
________________________________________

- سخنراني
- بحث گروهي

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956