دوره مديريت رفاه كاركنان

 

هدف از برگزاري دوره:
________________________________________
آشنایی فراگيران با مفهوم رفاه و نقش و جایگاه آن در مدیریت و مدل تعالی منابع انسانی و شناخت تاثیرات عملکرد این حوزه بر بهبود شرایط روحی- روانی و جسمانی کارکنان و ارتقاء رضایت مندی و تعهد نیروی انسانی به اهداف و منافع سازمان مطبوع خود و بررسی عوامل موثر بر ارتقاء و بهره‌وری عملکرد کارکنان با تکیه بر این بخش.

 

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:
________________________________________

• مروری بر مدل تعالی منابع انسانی
• رفاه و جایگاه آن در فرآیندهای منابع انسانی
• تعالی و محیط کار متعالی
• منابع انسانی، از رضایت تا تعهد
• انواع تعهد سازمانی و ابعاد شغل
• نظریه ی سلسله نیازهای مازلو
• روابط هوش، رفاه و باورها
• رفاه و سرمایه های فردی و سازمانی
• رفاه و استرس
• عوامل بروز استرس
• ایمنی
• ارگونومی
• مروری بر برنامه های رفاهی متداول

 

مهارت های اکتسابی پس از طی دوره:
________________________________________
فراگيران پس از پايان دوره با درك درست از جايگاه امور رفاه كاركنان به عنوان يكي از اركان سه گانه‌ي مديريت منابع انساني و نقش آن در نگهداشت منابع انساني به عنوان اصلي‌ترين سرمايه‌ي سازماني و اجتماعي قادر به ارزيابي و مديريت اثربخش و كارامد حقوق غير نقدي كاركنان شده و به لحاظ بروز اطمينان خاطر در نيروهاي شاغل، افزايش تعهد كاركنان و فزوني بهره‌وري شركت را سبب خواهد بود.

 

مخاطبين دوره:
________________________________________
- صاحبان صنايع و كسب و كار
- شاغلين در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات خدماتي، توليدي و توزيعي

 

شیوه برگزاری دوره :
________________________________________

- سخنراني
- بحث گروهي

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956