مدیریت پروژه

هدف از برگزاری دوره:

آشنايي مخاطبين با مفاهيم بنيادي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK

سر فصل دوره:

مفاهيم مديريت پروژ

مفاهيم چرخه مديريت پروژه و اثرات سازماني

فرآيندهاي مديريت پروژه

مديريت يکپارچگي

مديريت محدوده

مديريت زمان

مديريت هزينه

مديريت کيفيت

مديريت منابع انساني

مديريت ارتباطات

مديريت ريسک

مديريت تدارکات

مهارت های اکتسابی پس از طی دوره:

مدیریت کردن بهران، مدیریت پرژه، مدیریت زمان ،تنظیم تدارکات ، بهبود کیفیت و غیره.

مخاطبين دوره:

مدیران انرژی، کارمندان ، دانشجویان، علاقه مندان این رشته، مدیران پرژه و غیره.

شیوه ی برگزاری دوره: 

کلاس ها به صورت حضوری و در 48 ساعت یرگزار می شود زمان برگزاری کلاس ها به علاقه مندان گزارش میشود.

تصاویر مرتبط با دوره:

Image result for ‫تصویر مرتبط به مدیریت پروژه‬‎

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956