مدیریت دانش

هدف از برگزاري دوره:

شرکت‌کنندگان دوره، با مدل‌های بلوغ مدیریت دانش، سطوح بلوغ، ویژگی‌های هر سطح و راهکارهای تدوین نقشه راه مدیریت دانش با توجه به سطوح بلوغ و وضعیت سازمان آشنا خواهند شد. مفاهیم با ارائه تعداد زیادی از نمونه های موفق ایرانی و بین المللی برای مخاطبان ارائه خواهد شد.

سرفصل دوره آموزشی:

  • آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش و نقش آن در توسعه سازمان‌های دانش‌محور
  • مدل‌های مدیریت دانش: از مدل‌های مفهومی تا مدل‌های کارکردی
  • دانش‌نویسی و استخراج انواع دانش شخصی و تعاملات دانشی در سازمان، ابزارها و روش‌ها
  • مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان و نقشه راه اجرای مدیریت دانش

مخاطبين دوره:

دانشجویان، مدیران، کارمندان سازمانها، عموم مردم برای دانش های شخصی و غیره.

شیوه برگزاری دوره:

 این دوره ها بصورت گروهی در زمان های خاص تشکیل میشود تشکیل میشود.

تصویر مرتبط با دوره:

Image result for ‫تصاویر مربوط به مدیریت دانش‬‎

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956