ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

 هدف از برگزاري دوره:

 آشنایی با مراحل و شیوه های ارزیابی عملکرد.

سرفصل دوره:

  • مراحل ارزیابی عملکرد ( ارزیابی امتیازدهی، ارائه بازخور ارزیابی)
  • خطاهای ارزیابی
  • شیوه های ارزیابی (امتیازدهی)

     ارزیابی ویژگی­های شخصی فرد

     ارزیابی رفتار فرد در محل کار

      ارزیابی نتایج بدست آمده از کار فرد

      ارزش کلی فرد یا به عبارت دیگر ارزش در مقایسه با سایر کارکنان (ارزیابی­ای)

  • نقش­های مدیر در جلسه اراده بازخور ارزیابی

مخاطبين دوره:

 

مدیران ارگان ها و سازمان های مختلف.

شیوه برگزاری دوره: 

کلاس ها به صورت گروهی برای افراد برگزار می شود.

تصویر مرتبط به دوره:

Image result for ‫تصویر مرتبط به ارزیابی عملکرد نیروی انسانی‬‎

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956