دوره حسابداری حقوق و دستمزد

 

هدف از برگزاري دوره:


آشنایی با اجزا و عناصر سیستم حقوق و د ستمزد

رئوس مطالب و سرفصل دوره: 


وظيفه دايره ثبت ورود و خروج پرسنل
وظيفه دايره حسابداري حقوق و دستمزد
قرارداد کار و شرايط اساسي انعقاد قرارداد
مزاياي مستمر و غير مستمر
اضافه کار و محاسبه نرخ هر ساعت اضافه کار
محاسبه حقوق و مزايا
کسورات حقوق و مزايا (حق بيمه, ماليات و ساير کسورات
ليست حقوق و دستمزد
ثبت هاي حسابداري حقوق و دستمزد در دفاتر حسابداري
کنترل‌هاي داخلي حسابداري حقوق و دستمزد

 مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


 تسلط بر محاسبه حقوق و مزایا

تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد

مخاطبين دوره:


مديران ارشد و مياني سازمانها، موسسات دولتی و خصوصی، مشاوران، كارشناسان، محققين، دانشجويان و مراکز تحقيقاتی و پژوهشی مي‎باشد.

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956