• دوره تخصصی برق صنعتی

  26، 27 و 28 مهر ماه 96
  آموزش به صورت کاملا کاربردی
  توسط اساتید مجرب

  مطالعه بیشتر

 • دوره راهبری چیلر تراکمی

  29،31,30 و شهریور ماه 96
  9ه صورت کاملا کاربردی و عملی
  به مدت 18 ساعت آموزشی

  مطالعه بیشتر

 • دوره تخصصی بویلر و مشعل

  20، 19 و21 مهر ماه 96
  به صورت کاملا کاربردی و عملی
  به مدت 18 ساعت آموزشی

  مطالعه بیشتر

 • دوره نگهداری چیلر جذبی

  26، 27و28 مهر ماه 96
  به صورت کاملا کاربردی و عملی
  به مدت 18 ساعت آموزشی

  مطالعه بیشتر

 • دوره نرم افزار انرژی پلاس

  29مهر ماه 96
  به صورت کاملا کاربردی و عملی
  به مدت 24 ساعت آموزشی

  مطالعه بیشتر

 • آموزش کولرگازی و اسپلیت

  18و19و 20 مهر ماه 1396
  دوره تخصصی آموزش کولر گازی و اسپلیت
  تحت نظر استاد مجرب با مدرک معتبر

  مطالعه بیشتر

 • تضمین کیفیت آموزشی

  ما به عنوان امین و خدمتگزار شما کیفیت آموزش دوره ها را برایتان تضمین می کنیم. اگر به دلایلی شما هیچ نکته مثبتی در دوره ما ندیدید شهریه پرداختی عودت می شود. ماموریت ما کیفیت مطلوب و رضایتمندی مخاطبان بوده و ارزش آن از هر چیزی برای ما بالاتر است.

  فرم ثبت نام قطعی دوره ها

دوره بانکداری اجتماعی

 

هدف از برگزاري دوره:


مفاهیم تازه بانکداری اجتماعی مقوله نسبتا جدیدی است که با گســترش فناوری ، بانک ها با دید تازه ای به آن نگاه می کنند. شاید در گذشته بانکداری اجتماعی بیشــتر به نقش بانک ها در توسعه اجتماعی دقت می کرد مانند اینکه بانکها در مردم داری کوشا باشــند یا بانکداری ســبز را پیش ببرند اما حالا بــا ورود فناوری و گســترش آن، چنین مفهومی تا حــدودی تغییر کــرده و بانکــداری از طریق شبکه های اجتماعی شکل گرفته است. بانکداری مبتنی بر شــبکه های اجتماعی ابزاری برای تحقق اهداف بانکداری اســلامی به شــمار می رود. ایــن دیدگاه وجــود دارد که بانکــداری مبتنی بــر شــبکه های اجتماعی با بانکداری ســنتی در تقابل است و به نظر می رسد این مدل در جهت پیشــبرد اهــداف بانکداری اســلامی بهتر از بانکداری ســنتی عمل کند.

رئوس مطالب و سرفصل دوره:


• شبکه های اجتماعی مجازی
• بانکداری اجتماعی و دلایل ظهور آن
• دیدگاه های بانکداری اجتماعی
• خدمات و محصولات بانکداری اجتماعی
• استراتژی های بانک ها در بانکداری اجتماعی

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


• آشنایی با دیدگاه های بانکداری اجتماعی
آشنایی با استراتژی های بانک ها در بانکداری اجتماعی

مخاطبين دوره:


1- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری
2- مدیران امورمالی, روسای حسابداری کل و معاونین آنها
3- روساء و معاونین کلیه شعب بانکها و موسسات اعتباری
4- کارشناسان امورمالی بانک ها و موسسات اعتباری

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز آموزشی کامل در پایان هفته برگزار می گردد.

ارتباط با ما از روش های زیر:

 • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
 • سامانه پیام کوتاه: 02188866956