دوره بانکداری مجازی

 

هدف از برگزاري دوره:


 آشنایی با مدل گسترش خدمات نوین

رئوس مطالب و سرفصل دوره:


 سیر تحول بانکداری مجازی
 گروه بندی مشتریان در بانکداری مجازی
 بانکداری همراه و پارادایم های پیش و رو
 انتقال و تسویه الکترونیکی وجوه

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


 انتقال و تسویه الکترونیکی وجوه

مخاطبين دوره:


1- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری
2- مدیران امورمالی, روسای حسابداری کل و معاونین آنها
3- روساء و معاونین کلیه شعب بانکها و موسسات اعتباری
4- کارشناسان امورمالی بانک ها و موسسات اعتباری

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز آموزشی کامل در پایان هفته برگزار می گردد.

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956