دوره اکسل مقدماتی

 

هدف از برگزاري دوره:


در این دروه شما ده ها تجربه کاربردی را خواهید آموخت، تجربیاتی که از مشاوره‌های گوناگون و سال‌ها تدریس حرفه‌ای اکسل برای شما برگزیده‌ایم . اصول طراحی یک فایل در اکسل از جمله موارد کلیدی این دوره است تا کاربران اکسل بتوانند نیازهای کسب و کار سازمانشان را در اکسل پیاده سازی کنند.

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:


1-1معرفی نرم افزار EXCEL
1-2 بازکردن برنامه وایجاد فایل
1-3 آشنایی با محیط کاریEXCEL
1-4 بستن فایل
1-5 مفاهیم اصل
1-6 انتخاب ها
1-7 حذف و اضافه کردن سطرها و ستون ها
1-8 تغییر عرض ستون ها وارتفاع سطرها
1-9 مخفی کردن ستون و ردیف
1-10 ثابت کردن ستون و ردیف
1-11 انتقال مکان نما به کمک کلیدهای میانبر
1-12تغییر جهت کلید Enter
1-13 مخفی کردن عنوان ستون ها،شماره سطرها وخطوط سلول ها
1-14 تغییر رنگ خطوط سلول ها
1-15 تغییر جهت کاربرگ
1-16 فارسی کردن اعداد
فصل دوم ورود و ویرایش اطلاعات
2-1 انواع داده ها
2-2 وارد کردن داده درسلول
2-3 ویرایش محتویات سلول
2-4 پاک کردن محتویات سلول
2-5 فرامینundo و redo
2-6 جستجوی داده ها
2-7 جایگزینی داده ها
2-8 بازکردن فایل موجود
2-9 ذخیره کردن فایل
2-10 مدیریت کاربرگ ها
2-11استفاده از ابزارکوچک نمایی و بزرگ نمایی
2-12 مرتب کردن اطلاعات
2-13 کپی و انتقال محتویات
2-14 استفاده از Auto Fill برای کپی کردن محتویات
2-15 تغییرات فونت
2-16 تایپ توان واندیس
2-17 کشیدن خط روی محتویات سلول
2-18 کپی کردن فرمت سلول
2-19 پوشش متن
2-20 ترازبندی و چرخش محتویات سلول
2-21 ادغام سلول ها
2-22 کادر بندی
2-23 حذف محتویات وفرمت
فصل سوم – محاسبات دراکسل
3-1 مفاهیم
3-2 استفاده از آدرس سلول ها در فرمول
3-3 آدرس نسبی و مطلق
3-4 مطلق کردن آدرس سلول
3-5 استفاده از توابع
3-6 معرفی چند تابع excel
3-7 وابسته کردن یک سلول به سلول دیگر
فصل چهارم: فرمت داده ها
4-1 مفاهیم
فصل پنجم-خطاها
5-1 مفاهیم
5-2خطای NAME#
5-3 خطای DIV/O #
5-4 خطای VALUE #
5-5 خطای N/A #
5-6 خطای REF! #
5-7 خطای NULL#
5-8 خطای ####
فصل ششم:چاپ در نرم افزار اکسل
6-1 مفاهیم
6-2 نمایش خطوی سلول ها، عنوان ستون هاو شماره ردیف ها در چاپ
6-3 تنظیم حاشیه ، اندازه و جهت کاغذ
6-4 تعیین مقیاس چاپ
6-5 سرصفحه وپاصفحه
6-6 تکرار ردیف وستون هنگام چاپ
6-7 تنظیمات چاپ
6-8 غلط یاب املایی
فصل هفتم :نمودار
7-1 مفاهیم
7-2 رسم نمودار
7-3 تغییر سبک ونوع نمودار
7-4 انتقال نمودار
7-5 عنوان نمودار
7-6 برچسب نمودار
7-7 تغییر رنگ اجزای نمودار
7-8 تغییرات فونت نمودار
7-9 عنوان محورهای نمودار
7-10 راهنمای نمودار
7-11 تغییر نام سری Legend
7-12 چرخش مقادیر محورها
7-13 تغییر مقیاس مقادیر نمودار
فصل هشتم : تنظیمات پیش فرض
8-1 ذخیره فایل با فرمت های مختلف
8-2 تنظیم اطلاعات کاربر
8-3 مکان پیش فرض ذخیره فایل ها
8-4 اضافه و حذف دکمه های نوارابزار دسترسی سریع
8-5 مخفی کردن ریبون ها
8-6 استفاده ازHelp

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


تسلط بر اصول فرمول نویسی
تسلط برابزارهای عمومی اکسل
شناخت توابع کلیدی اکسل

مخاطبين دوره:


دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، اعضا هیات علمی و محققان و ...

شیوه برگزاری دوره :


به صورت سه روز متوالی در پایان هفته برگزار می گردد.

 

 

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956